Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Informácie o politickom a spoločenskom dianí stále najviac čerpáme z TV správ

15.03.2019, 09:53 | Go4insight

Správy v televízii sú pre obyvateľov Slovenska celkovo najdôležitejším zdrojom informácií. Druhým najdôležitejším zdrojom sú spravodajské weby. Tínedžeri sa najviac o svete naokolo dozvedajú zo sociálnych sietí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight, ktorá zisťovala, z akých zdrojov získavajú obyvatelia Slovenska informácie o spoločenskom a politickom dianí.

  • Tlačiť
  • 0

O spoločenské a politické dianie na Slovensku sa veľmi intenzívne zaujíma 18 percent populácie, ďalších 42 percent sa zaujíma čiastočne. To je spolu 60 percent obyvateľov Slovenska, ktorí sa pravidelne zaujímajú o dianie v spoločnosti a politike. Naopak, vôbec sa o tieto témy nezajíma 11 percent populácie Slovenska.

V spoločnosti sú však zásadné rozdiely v rôznych sociálno-demografických skupinách. O spoločenské a politické dianie sa zaujímajú výraznejšie viac muži ako ženy. Rozdiel je veľmi výrazný, takmer 20 percentuálnych bodov.

Záujem o politiku strmo rastie aj so zvyšujúcim sa vekom. Kým u mladých do 19 rokov sa o tieto oblasti zaujíma len tretina, u ľudí nad 70 rokov sú to až tri štvrtiny.

Záujem o dianie v politike a spoločnosti rastie prakticky lineárne so sociálnym statusom, vyšším vzdelaním aj výškou príjmu. Príslušníci vyššej sociálnej triedy sa o dianie zaujímajú približne dvakrát tak intenzívne ako tí, ktorí patria do najnižších sociálnych tried.

Najdôležitejším zdrojom informácii o spoločnosti a politike sú stále televízne správy. Viac ako polovica populácie Slovenska (51 %) deklarovala, že TV správy sú ich hlavným zdrojom informácií.

Druhým najdôležitejším zdrojom sú internetové spravodajské portály, ktoré sú hlavným zdrojom pre približne pätinu obyvateľov (21 %). Ak k nim pripočítame približne 8 percent tých, ktorí získavajú informácie predovšetkým zo sociálnych sietí, internet je primárnym zdrojom pre 30 percent slovenskej populácie.

Ďalšími zdrojmi informácií sú rozhovory s rodinou a priateľmi, správy v rádiu a tlačené médiá. Keď sa pozrieme na všetky zdroje informácií, ktoré obyvatelia Slovenska využívajú, TV správy stále zostávajú najdôležitejším zdrojom.

Informácie z TV správ získava viac ako 80 percent populácie. Na druhom mieste sú internetové portály, ktoré ako zdroj používa viac ako polovica Slovákov.

Správy v rádiu sú používané veľkou časťou populácie najmä ako vedľajší zdroj informácii. Ako hlavný zdroj ich používa 6 percent (ide skôr o starších ľudí), ale pre ďalších 40 percent populácie slúžia ako doplnkový zdroj. Spolu sú správy dôležité pre 46 percent obyvateľov Slovenska.

Sociálne siete sú jedným z informačných zdrojov pre približne tretinu Slovákov, čo je rovnaké percento ako v prípade tlačených médií. Neformálne rozhovory s priateľmi a známymi sú zdrojom informácií o politike a spoločnosti pre približne polovicu populácie.

Využívanie jednotlivých druhov médií ako zdrojov informácií o politike a spoločnosti sa veľmi líši v závislosti od veku.

Pre mladých ľudí do 19 rokov sú najdôležitejším hlavným zdrojom informácií sociálne siete, tesne pred TV správami a spravodajskými webovými portálmi. Internet je tak hlavným informačným zdrojom pre viac ako polovicu teenagerov. TV správy sú kľúčové pre viac ako štvrtinu tínedžerov. S rastúcim vekom veľmi výrazne rastie dôležitosť TV správ a zároveň klesá dôležitosť sociálnych sietí.

Pre ľudí vo veku nad 70 rokov je televízia hlavným zdrojom až v 70 percent prípadov, sociálne siete v menej ako jedno percento.

Tí, čo sa najviac zaujímajú o spoločenské a politické dianie (18% populácie) výrazne viac preferujú internet pred ostatnými médiami. Platí, že čím viac sa niekto zaujíma o svet naokolo, internet sa stáva jeho preferovaným zdrojom. To platí do výraznej miery aj pre starších ľudí, kde je využívanie internetu stále nie úplne bežnou činnosťou.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)