Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Denník Plus 1 deň sa dnes ospravedlnil Jurajovi Širokému

04.01.2012, 14:57 | Harvard Group

  • Tlačiť
  • 0

Denník PLUS 1 DEŇ sa dnes ospravedlnil dlhoročnému prezidentovi Slovenského zväzu ľadového hokeja Ing. Jurajovi Širokému. Ospravedlnenie uverejnila SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. v dnešnom vydaní denníka na druhej strane. Ospravedlnenie bolo súčasťou dohody o mimosúdnom urovnaní medzi navrhovateľom Ing. J. Širokým a odporcom SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o., ktorú v decembri schválil Okresný súd BA V.

Odporca sa v nej zaviazal k publikovaniu ospravedlnení v denníku PLUS 1 DEŇ a týždenníku PLUS 7 DNÍ, za výroky v štyroch článkoch, ktoré boli publikované v roku 2006. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS v texte ospravedlnení priznáva, že výroky publikované v sporných článkoch sú nepravdivé a zasahujú do cti, dôstojnosti a vážnosti Ing. Juraja Širokého.

Text ospravedlnenia publikovaného v denníku PLUS 1 DEŇ dňa 4.1.2012:
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., ktorá je vydavateľom denníka PLUS Jeden deň, sa ospravedlňuje Ing. Jurajovi Širokému za dehonestujúci titulok "Široký do basy?" a "Čaká Širokého basa?" uverejnený v denníku PLUS JEDEN DEŇ č. 35 zo dňa 14. októbra 2006, nakoľko Ing. Juraj Široký nebol nikdy obvinený, ani uznaný vinným zo žiadneho trestného činu. Uverejnením tohto titulku došlo k neoprávnenému zásahu do cti, dôstojnosti a vážnosti Ing. Juraja Širokého. Súčasne sa ospravedlňujeme za nepravdivú informáciu a neopodstatnenú úvahu uverejnenú v denníku PLUS JEDEN DEŇ č. 35 zo dňa 14. októbra 2006, v ktorej bolo uvedené, že Ing. Juraj Široký "peniaze z fondov používal vraj na uplácanie niektorých politikov". Uvedené výroky boli a sú nepravdivé, úvahy a hodnotiace úsudky neprimerané a neopodstatnené, čím došlo k neoprávnenému zásahu do cti, dôstojnosti a vážnosti Ing. Juraja Širokého.

Ing. Juraj Široký bol úspešný v oboch ukončených súdnych sporoch na ochranu osobnosti. Prvý s vydavateľom denníka Šport, spoločnosťou ŠPORT PRESS, s.r.o., sa skončil taktiež uzavretím dohody o urovnaní a publikovaním ospravedlnenia J. Širokému v denníku Šport dňa 24.10.2008.

Žaloby na ostatné médiá sa Ing. Juraj Široký pred Vianocami rozhodol vziať späť. Dlhoročný prezident SZĽH už nemal záujem ďalej pokračovať v sporoch s STV (RTVS), vydavateľom denníka Hospodárske noviny ECOPRESS a.s., vydavateľom týždenníka .Týždeň W PRESS a.s. a vydavateľom denníka SME Petit Press, a.s. Dôvodom bolo neúmerne dlhý čas od podania návrhov, keď v niektorých konaniach uplynulo vyše päť rokov a pojednávania sa ani nezačali. Vzhľadom na odstup času už Ing. Juraj Široký nemal záujem opakovane vracať k nepravdivým a zavádzajúcim informáciám uvedeným v tlači a televízii.

Mgr. Michaela Grendelová
Media and PR manager
Harvard Group

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)