Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

STV uzavrela nevypovedateľný megakontrakt

30.09.2010, 13:30 | Mirka Kernová | Tomáš Czwitkovics

Šéf krachujúcej STV Štefan Nižňanský podpísal zmluvu na digitálne vysielanie za takmer 200 miliónov eur.

  • Tlačiť
  • 4

Verejnoprávny topmanažér Štefan Nižňanský musel minulý týždeň Rade Slovenskej televízie prezentovať nový krízový scenár. STV neplynú tržby z reklamy, nová vláda priškrtila dotačný kohútik, preto hrozí ešte väčšia strata než v pláne na tento rok. Š. Nižňanský napriek tomu minulý december podpísal s operátorom terestriálneho a satelitného vysielania Towercomom zrejme najväčšiu zákazku v histórii STV. Zmluva na digitálne vysielanie za takmer 200 miliónov eur je v podstate nevypovedateľná. Riziko porušenia platobnej disciplíny hrozí už tento rok.

Obchodné tajomstvo

Minulý rok dva dni pred Vianocami STV zverejnila informačne chudobnú tlačovú správu o tom, že so spoločnosťou Towercom podpísala zmluvu na vysielanie programových služieb STV v prvom a verejnoprávnom multiplexe. Zmluva má umožniť „plynulý a bezproblémový“ prechod z analógového na digitálne terestriálne vysielanie (DVB-T) a spustenie verejnoprávneho multiplexu. O podmienkach zmluvy, sume, dĺžke trvania či cene nezverejnila STV ani slovo.

Týždenníku TREND sa podarilo získať podrobnosti zmluvy podpísanej v deň vydania spomínanej tlačovej správy. Kontrakt medzi STV a Towercomom na šírenie digitálneho terestriálneho signálu sa datuje od tohto roku a trvá až pätnásť rokov s možnosťou predĺženia o ďalších päť. Operátor má za prevádzkovanie takzvaného verejnoprávneho multiplexu – digitálnej siete vyhradenej výlučne pre médiá verejnej služby – zinkasovať okolo 200 miliónov eur.

Keď TREND chcel získať informácie zo zmluvy aj oficiálnou cestou, na strane STV narazil na informačnú blokádu. Hoci šírenie signálu sa má platiť z verejných zdrojov, televízia na otázky súvisiace s obsahom zmluvy neodpovedala.

Sama STV si Towercom vybrala bez akéhokoľvek výberového konania, čo však v tomto prípade predpokladá aj zákon o digitálnom vysielaní. Tender za STV spravil vlani formou „súťaže krásy“ Telekomunikačný úrad SR. Po tom, čo predchádzajúca vláda zosadila bývalého predsedu úradu Branislava Máčaja a parlament zvolil na čelo regulátora Ladislava Mikuša, vtedajšieho poradcu exministra dopravy Ľubomíra Vážneho.

Výber operátora síce nebol v priamej kompetencii STV, no dohoda zmluvných podmienok už áno. Odvolávajúc sa na zmluvne ukotvenú povinnosť mlčať televízia odmietla poskytnúť o zmluve akékoľvek detaily. 

Nevypovedateľná

towercomv_strauch

Podľa informácií TRENDU zmluva je podpísaná na 15 rokov. Cena za celú kapacitu verejnoprávneho multiplexu s pokrytím 95 percent populácie je 11 miliónov eur ročne bez DPH, aj s daňou okolo 198 miliónov eur na celé obdobie. Táto suma sa môže aj navýšiť. Súčasťou zmluvy je klauzula, že poskytovateľ služby je oprávnený od roku 2011 zvýšiť cenu za službu o infláciu vyhlásenú Štatistickým úradom. Suma sa okrem toho môže zvyšovať aj vtedy, ak si televízia objedná ďalšie digitálne služby alebo zvýšenie pokrytia.

Zmluva s Towercomom má v jednom aspekte blízko k legendárnej kauze so Štúdiom Beta – od kontraktu s operátorom sa v podstate nedá odstúpiť. Ak Slovenská televízia ukončí zmluvu skôr ako v uvedenej lehote, zaväzuje sa Towercomu zaplatiť pokutu vo výške 11 miliónov eur, a to za každý začatý rok od momentu porušenia zmluvy do konca záväzku. STV by tak v prípade odstúpenia od zmluvy musela zaplatiť takú sumu, akú by platila za službu počas riadneho trvania kontraktu – rozdiel zohráva iba DPH a prípadné navýšenie ceny o infláciu. „Zmluva je de facto nevypovedateľná. Nepoznám síce detailne pozadie celej transakcie, ale garantuje príjem spoločnosti minimálne na 15 rokov. Súčasne tým vlastne brzdí akékoľvek konkurenčné aktivity, pretože STV sa nikdy neoplatí využiť lepšiu ponuku,“ hovorí právnik Transparency International Slovensko Pavel Nechala.

Pre porovnanie – Slovenský rozhlas uzatvoril takú zmluvu s Towercomom, ktorá mu umožňuje odstúpiť so šesťmesačnou výpovednou lehotou. To rozhlas v polovici tohto roka aj spravil. Vo vypísanom tendri na vysielaciu technológiu chce dosiahnuť nižšiu cenu a vyššiu kvalitu, než akú poskytoval dosiaľ Towercom.

Zbytočný priestor

Možnosť konkurencie si zmarila sama STV v čase prípravy digitálnej legislatívy, do ktorej si pretlačila myšlienku verejnoprávneho multiplexu. Keďže povolenie naň mohla získať iba jedna spoločnosť a STV je zo zákona povinná multiplex obsadiť, žiadna iná možnosť na šírenie vysielania DVB-T pre ňu neprichádza do úvahy. STV si v súčasnosti nemôže vybrať iného operátora DVB-T aj preto, že v tendri Telekomunikačného úradu získal všetky dostupné povolenia na DVB-T Towercom, de facto monopolný operátor digitálu. Nové frekvencie, ktoré by teoreticky mohla získať iná spoločnosť s lepšou ponukou, budú dostupné najskôr v roku 2012 po vypnutí analógu. STV však už 15-ročnú zmluvu s Towercomom podpísala.

STV má právo od zmluvy odstúpiť iba vtedy, ak Towercom nestihne včas vybudovať sieť a dosiahnuť dohodnuté pokrytie. V tomto prípade má operátor ešte nárok na nápravu počas bližšie nešpecifikovanej „dodatočnej primeranej doby“. Podobne nekonkrétna je zmluva aj v prípadoch odškodnenia STV, ak na strane Towercomu dôjde k poruchám vysielania.

STV má v tomto prípade nárok na „pomerné zníženie ceny“. Zmluva sa presnejších sankčných mechanizmov pre Towercom štíti. „Zníženie ceny nie je možné považovať za sankciu, keďže sa platí iba s ohľadom na poruchu,“ myslí si P. Nechala a dodáva: „V texte zmluvy nie je možnosť ani zmluvu ukončiť v prípade poskytovania nekvalitných služieb, zvýšenej poruchovosti a podobne.“

Možný manévrovací priestor v zmluve môže dávať rozdiel medzi predmetom služby a cenou. Kým ročný poplatok vo výške 11 miliónov eur sa vzťahuje na celú kapacitu multiplexu, do ktorého sa zmestí (pri štandarde MPEG-2) aj päť televíznych programov, predmetom kontraktu je šírenie „programovej služby“ STV. Tú majú v ére DVB-T tvoriť podľa zákona o STV štyri okruhy (počet si vyloboval manažment exriaditeľa Radima Hrehu), súčasná garnitúra sa prikláňa k menšiemu počtu kanálov.

V závislosti od nastavenia zmluvy by televízia mohla platiť teoreticky Towercomu iba za tú kapacitu multiplexu, ktorú reálne využíva. Celý multiplex stojí 13 miliónov ročne, STV na druhej strane bude podľa plánu rozpočtu za celoplošné pokrytie signálom DVB-T pre dva kanály platiť tento rok iba 1,63 milióna eur za polrok (navyše k bežným nákladom na analóg), ročne teda 3,2 milióna eur.

Ak by STV aj nezaplnila celý multiplex, Towercom by mohol voľné miesto prenajať ďalej súkromným subjektom. To si však vyžiada zmenu digitálneho zákona. V súčasnosti je verejnoprávny multiplex otvorený výlučne verejnoprávnym médiám.

Bez peňazí, bez kontroly

niznansky_sita

Bezprostredne hroziacim rizikom zmluvy je, že STV už v súčasnosti nemá z čoho digitálne vysielanie platiť. Podľa kontraktu s Towercomom televízia platila v prvom polroku 2010 za DVB-T ešte symbolické jedno euro, keďže mohlo dochádzať k výpadkom signálu v čase zavádzania technológie. Od druhého polroka by však mala platiť riadnu sumu za celoplošné digitálne šírenie dvoch okruhov, čo predstavuje spomínaných 1,63 milióna eur navyše k bežným nákladom za analógový signál. STV rátala, že z tejto sumy jej štát uhradí 700-tisíc eur v rámci vládou schválenej podpory prechodu na DVB-T, rozpočet sám osebe financovanie digitálu neunesie. V súčasnosti sa televízia nachádza pred možným finančným kolapsom, predseda dozornej komisie minulý týždeň na zasadnutí Rady STV skonštatoval, že je v platobnej neschopnosti.

Napriek jasne vyčíslenému navýšeniu nákladov na digitálne vysielanie v rozpočte Š. Nižňanský minulý týždeň pri prezentácii upraveného budgetu na tento rok prezentoval oveľa vyššiu sumu. Z 1,63 milióna eur spred deviatich mesiacov vznikla podľa návrhu upraveného rozpočtu na tento rok, ktorý má TREND k dispozícii, suma 2,8 milióna eur. STV už požiadala rezort kultúry o polovicu tejto sumy. Ak by ju dostala, mohla by tento rok zaplatiť zo štátnych peňazí takmer celé náklady za digitálne vysielanie.

Dotácia je neistá, vláda v návrhu rozpočtu ráta iba s 10-miliónovým príspevkom na pôvodnú tvorbu. „Od ministerstva kultúry a cestovného ruchu nie je možné očakávať ďalšie finančné prostriedky na tento rok,“ povedal minister Daniel Krajcer minulý týždeň. Dotácia by mohla prísť ešte od rezortu dopravy, ktorý má pod gesciou príspevky v rámci prechodu na digitálne vysielanie. Rezort TRENDU neposkytol dotačnú schému, ktorú nedávno schválila aj Európska komisia.

STV tak podpísala 15-ročnú multimiliónovú a nevypovedateľnú zmluvu s vedomím, že finančne nie je krytá. Už v súčasnosti hrozí, že si nebude vedieť plniť záväzky voči Towercomu načas. V návrhu upraveného rozpočtu manažment STV avizuje, že medzi úspornými opatreniami budú aj „rokovania so spoločnosťou Towercom za účelom presunu výdavkov na digitálne vysielanie na neskoršie obdobie“. Na otázku, ako mohla STV podpísať niekoľkomiliónovú zmluvu bez toho, aby vedela, z čoho ju bude platiť, a zároveň ju nemohla vypovedať, televízia opäť odmietla reagovať tvrdením, že zmluvné podmienky sú predmetom obchodného tajomstva.

Kontrolné orgány – Rada STV ani dozorná komisia, ktoré mohli upozorniť na riziká kontraktu, zmluvu nevideli. Vedenie STV po podpise zmluvy poskytlo na neverejnom rokovaní rady podľa slov predsedu Rady STV Martina Kákoša iba ústnu informáciu, že s Towercomom uzatvorilo dohodu. „My nemáme právo schvaľovať či odobrovať zmluvy,“ povedal M. Kákoš. Jednotlivé ustanovenia zmluvy, napríklad nemožnosť odstúpenia od zmluvy, komentovať nechcel, pretože zmluvu nevidel.

Zmluvu nevidel ani predseda dozornej komisie Miroslav Galamboš. Rovnako sa o nej dozvedel len na základe podanej informácie na rokovaní rady. Ani on nevidí problém v tom, že nepozná podmienky zmluvy. „Nie je to naša kompetencia ovplyvňovať to, čo vedenie podpíše. Dozorná komisia nie je kontrolný orgán.“

Zmluva podľa informácií TRENDU zaujíma Najvyšší kontrolný úrad, ktorý bol v týchto dňoch na kontrole v Slovenskej televízii. Hovorkyňa NKÚ na otázky vzhľadom na kontrolu v Mlynskej doline neodpovedala.

Článok vyšiel v aktuálnom vydaní TRENDU č. 39.

 

Bezplatný celý eTREND, kniha ako darček a ďalšie: Dvanásť dôvodov, prečo si predplatiť časopis TREND.

Foto - Maňo Štrauch, SITA

  • Tlačiť
  • 4

Tagy Digitálne vysielanie