Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Riaditeľ Kancelárie RVR Kukliš oddnes predsedá európskym regulátorom

01.08.2018, 12:38 | Mediálne.sk

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ľuboš Kukliš bol s podporou všetkých hlasujúcich krajín zvolený za predsedu európskeho združenia audiovizuálnych regulátorov ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services).

  • Tlačiť
  • 0

Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ľuboš Kukliš bol s podporou všetkých hlasujúcich krajín zvolený za predsedu európskeho združenia audiovizuálnych regulátorov ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services).

Organizáciu, ktorá je poradným orgánom Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, združujúca vrcholných predstaviteľov regulačných orgánov zo všetkých členských štátov EÚ, bude Ľ. Kukliš riadiť od 1. augusta do konca roka 2019.

Zástupca Slovenska bude ERGA predsedať v kľúčovom období ukončenia procesu revízie smernice o audiovizuálnych službách a jej implementácie do národných legislatív jednotlivých členských krajín, v ktorom sa očakáva rozšírenie kompetencií ERGA a posilnenie jej formálneho postavenia v rámci európskeho práva.

V ERGA je slovenská Rada pre vysielanie a retransmisiu aktívnym členom dlhodobo, v novembri 2016 bol Ľ. Kukliš zvolený za jej podpredsedu.

„Výsledok voľby vnímam ako ocenenie našej doterajšej práce zo strany vedenie aj členov ERGA a najmä ako záväzok naďalej aktívne a zodpovedne prispievať k efektívnemu fungovaniu tejto užitočnej organizácii pri presadzovaní jej dôležitej agendy, ale aj ako príležitosť pokúsiť sa o ďalšie skvalitnenie jej činnosti,“ zhodnotil Ľ. Kukliš.

Zástupcovia slovenského regulátora sa doteraz v ERGA špecializovali najmä na oblasť ochrany maloletých pred negatívnymi vplyvmi médií a problematiku internej a externej mediálnej plurality, ktorá zahŕňa aj tému šírenia dezinformácií (tzv. fake news) či transparentného vlastníctva médií, a to prostredníctvom vedenia pracovných skupín, ktoré v danej oblasti vypracúvajú podrobné komparatívne reporty.

Neprehliadnite

Keďže ERGA vytvára platformu pre vzájomnú spoluprácu európskych mediálnych regulátorov a výmenu ich skúseností a poznatkov z regulačnej praxe, výstupy z tejto analytickej činnosti sú cenným východiskovým materiálom pre úvahy o ďalšom vývoji regulácie médií v EÚ.

Okrem ochrany maloletých a mediálnej plurality zástupcovia slovenského regulátora participujú aj v odborných pracovných skupinách zameraných na problematiku samo- a koregulačných procesov v mediálnej sfére aj na otázky spojené s revíziou smernice o AVMS.

Funkciu podpredsedu ERGA bude Ľ. Kukliš vykonávať popri pozícii riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Rada pre vysielanie a retransmisiu je tiež členom CERF (Central European Regulatory Forum), ktoré združuje stredoeurópskych regulátorov a EPRA (European Platform of Regulatory Authorities), obdobnej organizácie s celoeurópskou pôsobnosťou, ktorej 48. zasadnutie bude zabezpečovať práve Slovensko na jeseň tohto roka v Bratislave.

Funkciu podpredsedu ERGA bude v období predsedníctva Ľ. Kukliša vykonávať zástupca nemeckého regulátora Tobias Schmid.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)