Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Podnet od diváka nebol márny. Pre audiotexové hry sa začalo trestné stíhanie

27.01.2016, 09:20 | Martin Poláš | © 2016 News and Media Holding

Aktualizované o vyjadrenie Mediatexu | Fenomén televíznych audiotexových hier, ktoré zdierajú divákov o nemalé sumy, vzala najnovšie do rúk intenzívnejšie polícia. Stalo sa tak po tom, čo sa generálna prokuratúra zaoberala podnetom od diváka, ktorý poukázal na viacero podozrivých nezrovnalostí v jednotlivých reláciách.

  • Tlačiť
  • 8

Tagy

Dajto, Markíza, TV8

Podnet smeroval na generálnu prokuratúru ešte vlani, tá ho posunula ďalej. „Dňa 13. januára bolo v predmetnej veci začaté trestné stíhanie pre prečin poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií,“ uviedol hovorca krajskej prokuratúry Michal Šúrek.

„Do konania bol pribratý znalec z odboru elektrotechnika, odvetvie počítačové programy, na podanie znaleckého posudku,“ dodal.

Divák, ktorý na systematické podvody v audiotexových hrách upozornil, zároveň podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.  

Vyšetrovateľ si už podľa informácií Mediálne.sk zhromaždil aj materiály z Rady pre vysielanie a retransmisiu a žiadal si tiež záznamy relácií od televízií.

Neprehliadnite

Zaoberať sa bude programami Akčná výhra na stanici Dajto zo skupiny Markízy a iQvíz na TV8, ktorú prevádzkuje spoločnosť Phonotex.

Počítačová kriminalita

Začaté trestné stíhanie sa viaže na počítačovú kriminalitu. V predmetnom odseku trestného zákona sa uvádza, že trest hrozí tomu, „kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti“.

V konkrétnom paragrafe, ktorým sa aktuálne riešia audiotexové hry, má takéto zakázané konanie nastať vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát, ktoré vedie k mareniu funkčnosti počítačového systému, alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické.

Páchateľovi hrozí v tomto prípade odňatie slobody na jeden až päť rokov, keďže konaním mohol spôsobiť značnú škodu. 

Inak povedané, aj polícii je zrejme podozrivé, že do štúdia sa v rámci relácie nedovolá nikto, prípadne tí istí ľudia. Mnohí diváci vrátane toho, ktorý relácie podrobne skúmal, upozorňujú, že výber súťažiacich nie je náhodný, ako to dodávatelia hier uvádzajú v podmienkach.

Nezasiahla inšpekcia, čiastočne bojuje licenčná rada

Na audiotexové hry je dosiaľ de facto slovenská legislatíva prikrátka. Hoci sa objavovali podozrenia o klamaní spotrebiteľa, Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) dávala od veci ruky preč.

„Pri súťažení Slovenská obchodná inšpekcia nevykonáva štátny dohľad, pretože informácie o možnostiach zapojenia sa do hry a podmienkach prevádzkovania rôznych súťaží nemožno považovať za podmienky predaja alebo poskytovania služieb, ani za reklamné údaje v zmysle ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa, respektíve zákona o reklame, nad ktorými SOI vykonáva dohľad a je podľa nich kompetentná rozhodovať o porušeniach zákonných povinností,“ vysvetľovala inšpekcia s dôrazom na to, že hra nie je výrobkom ani službou a nepatrí do jej kompetencií.

Ak sa na orgán obracali diváci s tým, že bol na nich spáchaný podvod, SOI ich presmerúvala na orgány činné v trestnom konaní.

Najviditeľnejší, hoci takisto málo účinný, sa zatiaľ javil byť prístup Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá vytvára tlak na televízie, čo problematické hry vysielajú, tým, že ich za takýto obsah sankcionuje.

Televízny regulátor už uložil viacero peňažných pokút. Relácie posudzuje v zmysle európskej smernice ako telenákup, pri ktorom sa možná sankcia pohybuje v rozmedzí od 3 319 do 165 969 eur. Získané peniaze sa však, pochopiteľne, nevracajú oklamaným divákom. Aj samotná rada už niekoľko podnetov postúpila polícii.

Televízie s hlavou v piesku, organizátori skúšajú hranicu

Pokuty pre televízie však zatiaľ nie sú, zdá sa, natoľko vysoké, aby ich donútili sporné relácie z vysielania vyradiť. Vysielatelia sa navyše odvolávajú na najvyšší súd, a tak niektoré prípady nie sú uzavreté.

Napríklad Markíza v minulosti po udelení vyššej pokuty tvrdila, že si dá na obsah Akčnej výhry väčší pozor. V skutočnosti sú však proti televízii vedené ďalšie správne konania zo strany rady. Sankcie za súťažné či ezoterické relácie dostali aj Joj, Ring TV či spomínaná TV8, no ani v ich prípade to nič zásadné nezmenilo.

Markíza v minulosti pri audiotexových hrách spolupracovala so spoločnosťou Mediatex, ktorá vyrába aj iQvíz na TV8. Od tohto roka dodáva pre Dajto Akčnú výhru spoločnosť Telemedia Interactv Production Home Limited. Tá stála aj za podobnou reláciou na českej stanici Óčko, ktorá po výraznej negatívnej medializácii a tlaku aj zo strany divákov napokon v roku 2014 skončila.

Podozrenia na trestný čin, ktoré momentálne skúma polícia, mieria k spoločnosti Mediatex. 

Aktualizované 28. 1.: „Naša spoločnosť odmieta tvrdenie o postupe spoločnosti v rozpore so štatútom hry a o manipulácii výberu výhercov súťaže. O začatí trestného stíhania nemáme vedomosť a preto vyjadrovať sa k tejto otázke považujeme za nedôvodné,“ napísala firma v stanovisku.

 Samotní organizátori hier využívajú najmä fakt, že diváci, ktorí telefonujú do relácie, automaticky súhlasia s podmienkami súťaže. A tie môžu byť formulované všelijako a uvedené sú len na internete. Navyše po spätnej väzbe od divákov ich samotní organizátori hry „vylepšujú“ tak, aby boli chránení z každej strany.

Ani základné klamstvo, keď moderátorka v reláciách zvyčajne promuje voľnú linku a vyzýva ľudí, aby volali, pričom v skutočnosti ich do štúdia neprepoja, nie je v skutočnosti prehreškom, a to práve vďaka nastaveným pravidlám, ktoré hovoria o náhodnom výbere. Ani náhodou to však neznamená, že v takomto prípade divák neprichádza o peniaze.

„Skutočnosť, že sa volajúci nedostane do poradia, ešte neznamená, že sa nedovolal. Každé jedno zatelefonovanie, spojené s automatickou telefónnou ústredňou (teda aj keď účastníkovi bola prehraná akákoľvek automatická hláška), je účtované podľa cenníka. Vzhľadom na to, že spojenie na volané číslo bolo uskutočnené, operátor má právo toto účtovať,“ upozorňovala obchodná inšpekcia.

Široká škála klamstiev

Audiotexové hry evidentne cielia na ľudí, ktorí nie sú natoľko gramotní, aby pochopili riziko podvodu, ktoré im hrozí. Zjavne ľahká možnosť výhry môže nalákať divákov vo finančnej núdzi. 

Okrem toho, že sa do štúdia vôbec nedovolajú, v skutočnosti navyše často riešia neriešiteľnú úlohu - za písmenami sa môže skrývať bizarná či fakticky nesprávna odpoveď, tí najdrzejší prevádzkovatelia hier podsunú úlohu s vymysleným výsledkom. 

Aj pri aktuálnych začatých konaniach voči vysielateľom rada konštatovala, že v tabuľke s písmenami sa nachádzalo viac ako 30 možných kombinácií, ktoré tvorili názov mesta, no správna odpoveď bola len jedna – tá, ktorú si v závere zo všetkých variantov podľa všetkého vybrala réžia. „Nesprávne“ odpovede teda padali do momentu, kým sa to finančne neoplatilo pre organizátora podvodnej hry.

V prípade, na ktorý nedávno upozornil Čas.sk, sa zas zadanie menilo priamo počas hry. Iným variantom sú rôzne logické úlohy s prekvapujúcou odpoveďou, ktoré však majú nejednoznačné zadanie. Podobným typom sú aj matematické rébusy s nedostatočnými vstupnými inštrukciami.

Divákov do štúdia neláka zavolať len zdanlivo jednoduchá úloha, ale aj fakt, že v priebehu súťaže často od hráčov zaznievajú nesprávne odpovede.

Podľa podnetu, ktorý pôvodne dostala prokuratúra, sú súťažiaci často nastrčené osoby, ktoré menia hlas. Divák, ktorý hry skúmal, si všimol aj to, že víťazmi sú často ľudia, ktorí sa dovolajú v posledných minútach, pričom úspešní hádači sa v rámci mesiaca neraz opakujú. Organizátori hier podobné obvinenia odmietajú.

„Nepovažujeme za potrebné vyjadrovať sa k podozreniam a domnienkam, ktoré sú založené výlučne na subjektívnom hodnotení diváka, ktorý vašu redakciu informuje,“ tvrdí Mediatex.

  • Tlačiť
  • 8

Tagy Dajto, Markíza, TV8