Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Joj dostala vysokú pokutu, nevhodný film vysielala podľa Rady priskoro

07.05.2019 | reb

Diskusia (1 reakcia) Pravidlá diskusie

13.05.2019 | atabaz

Čitatelia, ktorých zaujímajú témy z oblasti médií vítajú možnosť prečítať si o nich v Trende v takom rozsahu, ktorý nie je obvyklý v iných periodikách. A kde inde je ešte možné prečítať si niečo o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu? Nie div, že pre mnohých občanov je neznámym javom tak tento "poradný a kontrolný orgán", ako je neznáma aj jeho činnosť.

Je užitočné, že médiá ktosi kontroluje z hľadiska regulárneho dodržiavania pravidiel ich činnosti, vrátane etických zásad. Ale snáď prinesú niektorí autori Trendu (alebo ich v tom predbehnú zástupcovia iných médií) rozhovory so zástupcami tak Rady pre vysielanie a retransmisiu ako i so zástupcami takých inštitúcií, ktorí majú tiež zodpovednosť za kvalitu práce v médiách, napríklad z rezortu Ministerstva kultúry SR je to sekcia médií, audiovízie a autorského práva. Obsahom týchto rozhovorov by mohlo byť oboznámenie občanov s podstatou ich činnosti a aj to, ako majú rozdelené kompetencie, či náhodou nevykonávajú aspoň v niektorých ohľadoch totožnú činnosť. Užitočné by bolo tiež vedieť, ako sú financovaní, akými odmenami je hodnotená ich práca, lebo tento druh práce si vyžaduje aj pravidelné referovanie o "výsledkoch" za isté obdobie - pravidelné "odpočty činnosti. Tie nie sú známe. O činnosti zástupcov Ministerstva kultúry SR tak zo spomínanej sekcie alebo napríklad aj zo sekcie umenia a štátneho jazyka (tá sa tiež vzťahuje na oblasť médií) nemá občan "žiadnych pražiadnych" informácií nielen po celý rok, ale po celé roky.

Nejedného občana musí nahnevať napríklad poznanie, že u nás je honorovaná nemalou odmenou aj nekvalitná práca v médiách. Dnes je takmer nemysliteľné sledovať v slovenských televíziách kvalitný český dabing zahraničných filmov. Divák musí sledovať výlučne filmy v slovenčine a so slovenským prekladom. Slovenský dabing však za českým dodnes výrazne "pokuľháva". Divák musí s veľkým premáhaním sledovať množstvo prešľapov v reči filmových postáv v slovenčine. Ako je možné zverejňovať a navyše odmeňovať prácu, ktorá neprešla kontrolou?! Ako je možné, že v prípade reči postáv - či už v slovenskom dabingu či v našich seriáloch - zlyháva kontrola aj zo strany hercov a režisérov, ktorí by mali mať "slovenčinu v malíčku"? (Presnejšie, mali by poznať lepšie ako ktokoľvek iný spisovné i nespisovné podoby reči a vhodnosť či nevhodnosť ch využitia v istých situáciách.) A koľko chýb je napríklad len v takých reklamách! Ide obvykle len o jednu jedinú vetu, ale aj tú vedia naši "odborníci" formálne "zdevastovať".

"Tlak hovorovej nespisovnej reči" ovplyvnil aj štýl tohto článku. Autor článku napríklad používa obľúbené nespisovné slovné spojenia našich politikov v ich vystúpeniach na verejnosti: "máme za to" a "tým pádom". (Ide o vplyv hovorovej češtiny.) Do článkov v serióznych novinách rozhodne nepatria. Ako nepatria do verejných jazykových prejavov. Leda tak do kaviarenských debát s priateľmi. Len do súkromných debát, nie inde.
Ale autorovi patrí vďaka za článok so zaujímavými informáciami.