Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Európska smernica zmení pravidlá. Čo všetko čaká slovenské televízie či Netflix

29.11.2018, 11:13 | reb | © 2018 News and Media Holding

V Úradnom vestníku EÚ bolo v stredu zverejnené nové znenie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktoré vstúpi do platnosti 18. decembra. Túto právnu úpravu je Slovensko povinné implementovať do augusta 2020. Okrem pravidiel pre televízie sa po prvýkrát venuje aj YouTubu či sociálnym sieťam a prináša viacero iných zmien.

  • Tlačiť
  • 2

Regulácia obsahu na YouTube či Facebooku

Pôvodné dokumentu nepoznalo reguláciu pre platformu na zdieľanie videí, ktorou je napríklad YouTube či videoobsahu, teda Facebooku a iných sociálnych sietí. Zámerom členských štátov EÚ je podľa novej smernice v spolupráci s týmito platformami chrániť maloletých používateľov pred nebezpečným obsahom v online prostredí. Takisto chcú spoločne bojovať proti obsahu, ktorý podnecuje k nenávisti, rasizmu, propagácii terorizmu a šíreniu detskej pornografie.

Videoreklama

Nové znenie smernice prináša aj základné pravidlá transparentnosti pre videoreklamu, ktorú tieto platformy zobrazujú všetkým používateľom. Prístup k regulácii však bude inovatívny, založený na princípe koregulácie. Znamená to, že spojí štátnu reguláciu so samoregulačnými mechanizmami platforiem.

Ochrana maloletých na Netflixe a spol.

Ďalšou zmenou je posilnenie ochrany maloletých divákov televízií a streamingových služieb. Zavedená bude rovnaká miera ochrany platná pre obe služby. Rodičia maloletých detí budú mať k dispozícii popri súčasnom zobrazovaní vekovej vhodnosti programu aj dodatočné informácie o konkrétnom nevhodnom obsahu daného programu.

Podpora európskych diel

Nová smernica podporuje aj európsky audiovizuálny obsah, vrátane toho slovenského. Naprieč členskými štátmi EÚ sa napríklad na Netflixe zavádza 30-percentná kvóta pre európske diela a ich povinné prominentné umiestnenie v službe.

Televízna reklama

Zmena v tejto oblasti sa konkrétne týka maximálneho 20-percentného limitu pre reklamné vysielanie v televíziách v časovom úseku medzi 6. a 18. hodinou a rovnakého podielu reklamy v čase od 18. hodiny do polnoci.

Maximálne 12 minút reklamných spotov, ktoré majú televízie aktuálne povolené odvysielať v rámci jednej hodiny, nahradí podľa novely percentuálny podiel reklamy v širších časových pásmach.

Najnovšie bude na samotných televíziách, koľko reklamy a kedy sa rozhodnú odvysielať. Jedinou podmienkou bude dodržať spomínaný limit.

Nové podmienky sú zaujímavé najmä pre hlavný vysielací čas. V šesťhodinovom úseku po 18:00 zostane dovedna 72-minútový priestor na reklamy, nemusia však byť rovnomerne rozložené do jednotlivých hodín. Bude tak na vysielateľoch, ako si bloky rozložia v celom prime-time.

Mediálna gramotnosť a multimodálny prístup

Revízia kladie dôraz aj na ďalšie oblasti. Hovorí napríklad o zvyšovaní mediálnej gramotnosti verejnosti. Práve to môže byť kľúčové pre boj s negatívnymi dopadmi digitálnych médií.

Za dôležitý sa považuje aj multimodálny prístup, napríklad titulky pre osoby so sluchovým postihnutím, v televíziách a na streamingových službách. Tým pribudne povinnosť progresívneho zvyšovania sprístupňovania programov.

„Hate speech“

Teda prejavy nenávisti. V tomto smere sa smernica venuje televíziám aj všetkým platformám. V súčasnosti sú zavedená základné pravidlá v prípadoch podnecovania k nenávisti. Posilnená bude ochrana dodatočných skupín obyvateľstva, zákaz verejného podnecovania k teroristickým činom a zavedenie pravidiel aj pre YouTube a sociálne siete.

Národné filmové fondy

Ďalší bod sa dotkne aj slovenského Audiovizuálneho fondu. Rozšíria sa totiž možnosti národných filmových fondov, ako prostredníctvom finančných príspevkov zapojiť globálne spoločnosti - zahraničné televízie a internetové televízie cielené na domáce publikum - do financovania lokálneho obsahu.

Regulačné orgány

V neposlednom rade sa v EÚ podniknú aj kroky k posilneniu nezávislosti regulačných orgánov. Dosiaľ o tom v smernici existovala iba všeobecná zmienka. Táto nezávislosť by sa však mala posilniť a priniesť nové pravidlá, ktoré ju zaručia.

„Smernica posilňuje aj pozíciu ERGA, poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, ktorej aktuálne predsedá Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu,“ priblížila hovorkyňa licenčnej rady Ivana Furjelová.

  • Tlačiť
  • 2

Tagy Európska únia, RVR, smernica