Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Prečo je televízia stále najefektívnejšou formou reklamy na svete

29.11.2017, 14:12 | Asociace komerčních televizí

Pri príležitosti Svetového dňa televízie sa prvýkrát v histórii spojili televízny vysielateľ a asociácie z celého sveta v rámci nedávno vytvorenej skupiny Global TV Group. Ako nový jednotný hlas televízie dnes zverejňujú globálne dáta, ktoré poukazujú na odolnosť a silu televízie ako reklamného média.

  • Tlačiť
  • 0

The Global TV Deck obsahuje dáta z 19 krajín. Projekt The Global TV Deck je vytvorený tak, aby vyhovoval potrebám zadávateľov reklamy, ktorí hľadajú transparentné, spoľahlivé údaje a najnovšie analýzy. Hlavní hráči televízneho priemyslu si vymieňajú dáta a technické znalosti na účely vytvorenia tejto cennej databanky pre zadávateľa reklamy, ktorým chcú pripomenúť stále trvajúcu dôležitosť televízie. Databanka bude každoročne doplňovaná o najnovšie údaje.

Oblasti obsiahnuté v novej celosvetovej databanke zahŕňajú dosah televízie, jej popularitu, odolnosť, dôveru, účinok a efektivitu.

Dosah: Na základe zhromaždených dát, zasahuje TV denne približne k 70% populácie krajiny, týždenne k 90% a takmer ku každému človeku mesačne. Táto jedinečná kombinácia dosahu a obrovského množstva času stráveného jej sledovaním robí z televízie ojedinele vplyvnú formu reklamy. napríklad: • V Českej republike televízie zasiahne mesačne 96% populácie staršej 4 rokov. • Priemerná televízna kampaň (400 GRP) odvysielaná v Českej republike dosiahne 40 miliónov zhliadnutí v CS 4+.

Popularita: Televízia je, vo všetkých svojich podobách, najobľúbenejším videom na svete. Na základe dostupných údajov, v priemere 90% času stráveného sledovaním videí sa deje prostredníctvom televízie. Pre mladšiu generáciu mileniálov, ktorí sú najnáchylnejší k experimentovaniu so všetkými typmi videí, je to tiež najväčší diel času, ktorý trávi sledovaním videí. Napríklad:

• 92% času, ktorý diváci 15+ v Českej republike celkovo strávia sledovaním videí, sledujú televíziu.
• Vo vekovej skupine 15-24 to potom v ČR je 65% celkového času stráveného sledovaním videí.

 

Odolnosť: V období posledných desiatich rokov sa televízia osvedčila ako skutočne odolná v období prevratných zmien. Napriek vzniku nových služieb ponúkajúcich video na požiadanie ako je Netflix a nástupe internetových video platforiem ako YouTube, konzumácie televízie zaujala svoje pevné miesto všade na svete. Vek naďalej zostáva významným faktorom sledovania televízie. Napríklad:

• V Českej republike sa priemerná doba sledovania TV vysielania na televíznych prístrojoch za posledných desať rokov zdvihla z 3 hodín 16 minút denne (2006) na 3 hodiny 30 minút (2016) v CS 4+.
• Čas, ktorý tzv. mileniálovia strávia pri televízii, rastie s ich vekom a zakladaním rodín. V ČR veková skupina 15-24 rokov denne sleduje televíziu 1 hodinu 29 min, skupina 25-34 rokov 2 hodiny 28 minút a skupina 25-34 rokov s deťmi sleduje televíziu 3 hodiny 9 minút.

Dôvera a účinok: Televízia je najdôveryhodnejšou formou reklamy s najväčšou pravdepodobnosťou, že konzumentov rozosmeje, dojme alebo zasiahne ich emócie. Napríklad:

• Televízia je rozhodne najdôveryhodnejšou formou reklamy v Kanade. 36% dospelých uviedlo televíziu ako najdôveryhodnejšiu reklamu. Internetovej reklame najviac verí 10% dospelých.
• Vo Veľkej Británii označilo 58% ľudí televíziu za najpravdepodobnejšie médium, prostredníctvom ktorého reklama zasiahne ich emócie. Sociálne médiá uviedlo 9% a noviny 6% ľudí.

Efektivita: Zadávatelia reklamy investujú do televíznej reklamy, pretože funguje. Svetové štúdie preukázali, že televízia má mnoho účinkov a pozitívny vplyv na ostatné media. Napríklad:

• V Austrálii je priemerná návratnosť investície (ROI) do televíznej kampane 1,70 dolárov za každý jeden investovaný dolár.
• V Belgicku si ľudia takmer trikrát lepšie pamätajú obchodnú značku, ktorú videli v televíznej reklame ako v reklame na YouTube (42% verzus 15%).
• V USA došlo k okamžitému nárastu návštevnosti webových stránok online služieb Airbnb a Fitbit potom, čo sa začala ich prvá TV kampaň (dáta od 13 značiek ukazujú nárast v hodnote 11% až 1 075%)
• Vo Francúzsku sa počas televíznej reklamnej kampane zvýši návštevnosť webových stránok zadávateľa reklamy o 44%.
• Vo Veľkej Británii generuje zahrnutie televízie do reklamnej kampane o 40% vyššiu efektivitu.
• Nemecký výskum ukázal, že pridaním televízie do kampane v rádiu, do outdoorovej reklamy alebo časopisov, sa ROI vďaka televízii navýši o +222% v prípade rádia, +123% v prípade outdoorovej reklamy a o +112%, pokiaľ ide o časopisy.

Fabrike Mollier, President egta & President TF1 Distribution: „Je veľmi inšpirujúce vidieť otvorenosť, s ktorou sa najväčší hráči televízneho priemyslu spojili, aby mohli zdieľať svoje odborné znalosti a najnovšie informácie o sile televízie. V dnešnom komplexnom mediálnom svete sa javí ako nevyhnutné, aby televízia poskytovala presné dáta a disponovala overenou účinnosťou pre zadávateľa reklamy a agentúry v globálnom meradle. Celok je celkom iste lepší ako zoskupenia jeho častí a egta - mene skupiny Global TV Group - je pyšná, že môže spojiť 19 trhov a podtrhnúť tak silu televízie.“ 

Jean Mongeau, General Manager & Chief Revenue Officer, CBC & Radio-Canada Media Solutions

„Zmysluplné informácie zhromaždené z 19 rôznych krajín sveta nám poskytujú pohľad až za naše vlastné hranice. Sme nesmierne radi, že táto prvá kompilácia dát nám umožní vyplniť medzeru medzi jednotlivými trhmi v čase, keď je globalizácia nášho odboru realitou a naprieč generáciami a kontinentmi potvrdzuje fakt, že účinok televízie je celosvetovou realitou.“

Christian Kurz, SVP Global Consumer Insights Viacom:

„Bez faktických údajov, máte obyčajné názory. V rámci projektu The Global TV Deck môžeme vďaka obrovskému množstvu auditov preverených dát z televízneho priemyslu a transparentných čísel ísť hlbšie než kedykoľvek predtým a premeniť dáta na cenný pohľad na vec. Táto nová zbierka relevantných výskumov a kvalitatívnych dát vyzbrojí náš priemysel potrebným detailným porozumením tomu, kam investovať, aby sme dosiahli efektívne reklamy.“

Jan Vlček, prezident AKTV & obchodný riaditeľ a konateľ TV Nova:

„Sme naozaj nadšení z toho, že na český trh môžeme priniesť tento extrémne zaujímavý súbor dát, ktorý ukazuje dlhodobo neotrasiteľnú pozíciu televízie nielen v Českej republike, ale aj v Európe a vo svete. Takmer dennodenne sa stretávame s celým radom mýtov a dezinformácií o televízii. Tento robustný výskum ukazuje pravdivý obraz stavu televízie a jej popularity po celom svete a poskytuje pádny argument pre televíznu reklamu ako lídra mediálnej komunikácie.“

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)