Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Verejnoprávna televízia

U nás "vysielateľ zo zákona", podľa Zákona č. 308 zo 14. septembra 2000 o vysielaní a retransmisii je povinnosťou vysielateľa na základe zákona "slúžiť veciam verejného alebo iného spoločenského záujmu, prispievať k rozvoju demokratickej spoločnosti, utvárať vo vysielaní priestor pre pluralitu názorov, bez uprednostňovania záujmov len jednej politickej strany, politického hnutia, skupiny alebo časti spoločnosti alebo náboženského vyznania a viery a podporovať rozvoj umeleckej tvorby, kultúry a vzdelávania".

Virtuálne štúdio

Pokročilá forma blue box-u. (pozri "blue box"). Proces spájania dvoch obrazových vtupov (virtuálne naprojektovanej scény a reálneho výstupu zo snímania moderátora na zelenom pozadí) do jedného, pričom virtuálne štúdio dokáže simulovať 3D prostredie a vytvárať dojem interakcia moderátora (moderátorov) s prostredím. Vyžaduje si prepracovanú synchronizáciu snímania reálneho obrazu s prostredníctvom počítača naprojektovaným virtuálnym štúdiom. Postup umožňuje vytvorenie dokonalejšej simulácie reality ako len pri kľúčovaní pozadia za moderátora pri klasickom blue-boxe, umožňuje taktiež televíznym spoločnostiam znižovať náklady na set-up dekorácií.

Vysielacia štruktúra

Súslednosť titulov, nástroj programmingu. Televízie štruktúrou vyjadrujú svoj formát a odzkadľujú požiadavky cieľového diváka. Štruktúra sa v štandardnom prostredí pripravuje na začiatok sezóny, tj. september, určité zásadnejšie úpravy sa objavujú v januári. Špeciálna štruktúra býva prezentovaná cez dlhšie sviatky (prevaha akvizícií) a cez letnú prestávku pred novou sezónou, v mesiaci júl a august (obmedzenie výroby titulov vlastnej tvorby, väčší podiel repríz). Televízie často dynamicky reagujú štruktúrami na reakcie divákov na základe výstupov z merania sledovanosti.

Vysielateľ

Spoločnosť vlastniaca licenciu na vysielanie alebo vysielateľ zo zákona. Poskytovateľ "programovej služby". Zodpovedá za skladbu a obsah programovej služby, ktorú sám šíri alebo ktorú dáva šíriť v úplnej a nezmenenej forme treťou osobou.

Vysielateľ

Viď broadcaster.