Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scheduling

Viď programming.

Self promotion

Propagácia vlastného vysielania v rámci samotného vysielania. Má rôzne formy a je jedným z primárnych prvkov vyjadrenia identu televízie.

Sezóna

Základ ročného kolobehu fungovania televízií a programmingu. Televízna sezóna tvorí 10 mesiacov roka, od septembra do júna. Na novú sezónu televízie vždy nasadzujú určitý balík nových titulov a zvažujú pokračovanie titulov z minulej sezóny na základe diváckej odozvy (z princípu vychádza aj napríklad označenie "série" pri seriáloch, určujú, koľkú sezónu sa seriál v krajine pôvodu vysiela), taktiež zvyknú vysielatelia zásadnejšie meniť štruktúru alebo grafiku. Sezóna sa označuje kalendárnymi rokmi, v ktorých prebieha: napríklad 2005/2006. V kolobehu existuje prestávka v podobe dvoch letných mesiacov júl a august, kedy sa nasadzujúreprízy úspešných titulov predchádzajúcej sezóny a reprízy a premiéry inak ťažšie využiteľných akvizícií (tzv. letná štruktúra).

Share

Viď podiel na trhu.

Sledovanosť

Pojem označujúci problematiku získavania a využívania údajov o odozve na odvysielané tituly v TV. Pojem "sledovanosť" sa môže občas použíť vo význame "rating".

Slot

Základný prvok programovej štruktúry, ktoré sa zostavujú priamo využívaním programových slotov (okien) na konkrétne programy. Jednotlivé programové sloty sú definovanýé časom v ktorých prebiehajú, tituly na ktoré sa jednotlivé sloty využívajú sa upravujú na základe diváckej odozvy.

Spin-off

Formát, pochádzajúci z iného formátu. Vzniká v situácii, keď sa v konkrétnom titule objaví prvok, ktorého potenciál sa javi z hľadiska diváckeho ohlasu ako silný a televízna spoločnosť sa rozhodne venovať mu priestor vo vlastnom formáte. Samotný "prvok" môže predstavovať postavu, činnosť, situáciu. (Napríklad reality show Mojsejovci sú spin-off relácie VILOmeniny).

Split - screen

Metóda efektívneho využívania obrazovky a času počas komerčne nezaujímavých momentov vo vysielaní. Obrazovka sa pri tejto metóde zvykne "rozdeliť" na časť so štandardne vysielaným programom a časť s pridanými informáciami (self-promotion, reklama). Využívané napríklad pri titulkoch filmov alebo relácií.

Strip

Stripovanie je "pásikavý" scheduling, kedy je seriál alebo kontinuálny titul nasadený nie denne, ale niekoľko krát týždenne - napríklad pondelok, streda a piatok.

Subformát

Viď aj formát. Subformát je programový formát, ktorý nie je samostatným titulom, ale podporuje hlavný formát, prípadne ho určitým spôsobom rozširuje.

Subformát

Pozri aj "formát". Je to programový formát, ktorý nie je samostatným titulom, ale podporuje hlavný formát, prípadne ho určitým spôsobom rozširuje.

Súkromná televízia

Pozri komerčná televízia.