Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rating

Vyjadrenie počtu divákov sledujúcich konkrétny titul (dostupný v priemerných hodnotách), pričom 100% tvorí celá populácia: v prípade dostupných výsledkov peoplemetrového merania je to populácia 12+, čiže všetky osoby staršie 12 rokov, v konkrétnych hodnotách 4 544 000 divákov. Dôležitý ukazovateľ media planningu.

Reality show

Televízny formát, ktorý na moderný televízny trh vstúpil po roku 1999. V zásade ide o spojenie zábavného programu a dokumentu: buď dokumentuje reálne prostredie ktoré je určitým spôsobom pre diváka zaujímavé, alebo reálne prostredie prenáša do nezvyklých situácií. Formát sa stal divácky atraktívnym kvôli ľahšiemu stotožneniu divákov s protagonistami ako pri dramatickej produkcii. Televízie na vyspelých trhoch formát často využívajú kvôli nižším nákladom na produkciu oproti dramatickej tvorbe a vysokej sledovanosti. U nás televízne spoločnosti po formáte siahli po transformácii na trh s elektronickým meraním sledovanosti v záujme vo väčšej miere zaujať divákov.

Regionálne vysielanie

Regionálne vysielanie je vysielanie programovej služby, ktoré môže prijímať menej ako 30 % obyvateľov.

Retransmisia

Príjem a súčasný prenos úplných a nezmenených pôvodných programových služieb alebo ďalších zvukových, obrazových alebo vukovo-obrazových informácií od vysielateľov, určených na príjem verejnosťou, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom telekomunikačných sietí alebo zariadení, alebo prostredníctvom iného technologického systému na príjem a súčasný prenos programových služieb.