Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Peak programu

Časový úsek vo vysielanom programe, ktorý zvyčajne dosiahne najvyššiu sledovanosť. Môže ísť o pohľad na vývoj sledovanosti konrétneho dielu, alebo vývoja vysielania titulu ako celku.

Peoplemetre

Peoplemetre sú technické riešenie prostredníctvom ktorého sa získavajú vstupné dáta v rámci systému elektronického merania sledovanosti, prvýkrát ich využila BBC na začiatku 80. rokov. Na základe spolupráce so samotným divákom prostredníctvom vzorky obyvateľstva sa získavajú údaje o tom, kto a v akom počte sa v momentálnom čase nachádza pri obrazovke. Existuje niekoľko typov konkrétnych technických riešení, riešenie aplikované na slovenský trh využíva technológiu prenosu dát na báze GPRS. Výskumná spoločnosť dokáže prostredníctvom prístrojov klásť divákom aj otázky o programe. Prístroje sú na základe demografického panelu rozmiestnené na vzorke divákov (u nás viac ako 800 rodín, cca 2500 divákov). Výstupy sú komplexné a keďže majú elektronickú podstatu, dajú sa ľahko a rýchlo spracúvať. Televízie majú informáciu o sledovanosti len s malým oneskorením. Peoplemetrový prieskum u nás zabezpečuje spoločnosť Taylor Nelson Sofres, zúčastnené televízie (STV, Markíza, JOJ, TA3) zastrešuje spoločnost PMT.

Plnoformátová televízia

Televízia ktorá má v licenčných podmienkach stanovené vysielanie viacerých programových typov.

PMT

Spoločnosť s ručením obmedzeným právne zastrešujúca aktivity televízíznych spoločností zúčastňujúcich sa na peoplemetrovom prieskume vo vzťahu k spoločnosti, ktoré realizuje samotný výskum (v súčasnosti u nás Taylor Nelson Sofres).

Podiel na trhu

Vyjadrenie počtu divákov sledujúcich konkrétny titul (dostupný v priemerných hodnotách), pričom 100% tvorí len časť populácie reálne prítomná pri obrazovkách. Dôležitý údaj pre televízie.

Prime time

Hlavný vysieací čas, tj. čas, v ktorom by sa teoreticky malo pred obrazovkami nachádzať najväčšie množstvo divákov. Čas sa využíva na zasiahnutie tzv. majoritného diváka, čiže najširšiu divácku skupinu. V prípade komerčných televízií sa tento čas zásadným spôsobom podieľa na financovaní televízie (zároveň sa v rámci neho vysielajú finančne najnáročnejšie tituly), je teda pre tento typ televízií kľúčový z akéhokoľvek hľadiska vzhľadom na ich podstatu. V zásade pri plnoformátových televíziach sa prime-time nachádza medzi 19:00 a 22:00 (variácie vyplývajú zo životných zvyklostí v jednotlivých krajinách). V istých špecifických situáciách si televízie prime-time stanovujú v iné časy, v zásade ide o monotematické stanice, v tom prípade však ide o inú, umelú formu prime-time.

Programming

Proces a systém výberu a nasadzovania titulov do programovej štruktúry, ovplyvňovaný predovšetkým výstupmi prieskumov sledovanosti. Programming reflektuje formát televízie a jej ekonomické možnosti.

Programový slot

Viď slot.

Promo

Viď self promotion.