Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Late prime

Neskorší vysielací čas po 22:00, ktorý má špecifického diváka, zväčša trvá do cca 23:30. U nás sa s ním ťažšie narába kvôli odlišnému životému štýlu (na ekonocmicky vyspelejších trhoch sa často pracovný deň začína neskôr ako u nás, v tomto čase sa teda pred obrazovkami zvykne nachádzať divácka skupina viac-menej akcpetovateľná ako "majoritná").

Licencia

Dokument oprávňujúci fyzickú alebo právnickú osobu vysielať. V prípade televízie sa udeľuje spravidla na 12, v prípade rozhlasu na 8 rokov. Jednej právnickej osobe možno udeliť len jednu liceniu, vysielateľ musí začať vysielať do 12 mesiacov po udelení licencie. Na udelenie licencie nie je právny nárok.

Licencovaný formát

Viď formát, v tomto význame môže odkazovať na konečný produkt televíznej relácie ako takej, s vypracovanou celkovou koncepciou. Distribútori úspešných formátov môžu stanovovať podmienky na vizuálne, organizačné a iné prevedenie programu a jeho koncepciu.

Logo

Nezameniteľný obrazový symbol reprezentujúci televíziu. Programová služba musí byť označená logom.

Lokálne vysielanie

Lokálne vysielanie sa geograficky obmedzuje na obec, kde počet prijímateľov nepresahuje počet 100 000, v prípade mesta 200 000 obyvateľov.