Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Káblová televízia

Forma retransmisie, kedy sa prostredníctvom káblových rozvodov distribuuje balík programových služieb priamo k divákovi. Vuyžíva sa najmä vo väčších sídlach. Existujú televízie vysielajúce len prostredníctvom káblových rozvodov. Možnosť prevádzkovania retransmisie podlieha licenčnému konaniu.

Kanál

Televízna stanica, resp. samotná programová služba.

Kasting

Vo význame v súvislosti s TV produkciou výber účinkujúcich do dramatického alebo nedramatického diela.

Kastingová reality show

Jeden z typov formátu reality show, v tomto type sú účastníci vybraní na základe kastingu a zasadení do určitého pre nich dosiaľ netypického prostredia. Diváci sa priamo zúčastňujú deja a rôznymi spôsobmi (najčastejšie pomocou SMS hlasov) určujú ďalší vývin priebehu show. Účastníci sú postupne prostredníctvom hlasovania divákov vyraďovaní, v reality show víťazí ten, ktorému diváci prejavia najväčšie sympatie.

Kľúčovanie

Viď blue box.

Komerčná televízia

Vysielateľ na základe licencie pridelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu na určité obdobie, spravidla 12 rokov. Primárnou úlohou komerčných televízií je zabezpečiť rentabilitu majiteľom.

Kraul

Informácie defilujúce v špeciálnej časti obrazovky (zväčša riadok v spodnej časti obrazovky), zvyknú ho využívať spravodajské televízie (u nás TA3).