Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue box

Metóda, pri ktorej sa spájajú dva obrazy do jedného za účelom vytvorenia určitej vizuálnej fikcie, prostredníctvom ktorej sa nahrádza reálna scéna. Prvý, získaný v štúdiu zachytáva zväčša postavu (moderátora), pohybujúcu sa po rovnonomerne nasvietenom štúdiu ktorého prostredie tvorí plátno jednej farby (napr. modrá alebo zelená) a druhý obraz, vstupujúci z počítača sa viaže práve na farbu prostredia štúdia (tj. moderátor nesmie mať oblečenie farby pozadia štúdia, pretože by splývalo s pozadím). V zásade sa dá využívať len dvojdimenzionálne prostredie, i keď sá sa pracovať s istou vizuálnou fikciou priestoru. U nás sa zvykne používať napríklad na relácie o počasí.

Broadcaster

Televízna spoločnosť, resp. vysielateľ.

Bulvár

Bulvár je časopisecký alebo novinový formát orientovaný primárne na senzácie, katastrofy a zaujímavosti zo šoubiznisu, politiky, všedného života či regiónov. Bulvár intenzívne pracuje s emóciami čitateľa, snaží sa zaujať či šokovať. Pracuje s veľkými fotografiami a výraznými grafickými prvkami. Prejav je zrozumiteľný najširším vrstvám čitateľov, často používa slang a hovorové výrazy. Vyhýba sa odborným termínom a zložitým vetným konštrukciám. Bulvárne tituly sa často predávajú za nižšie ceny, ako iné periodiká.