Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Nástupca Vivy si požičia od J&T, sídliť bude v Towercome

24.05.2012, 15:37 | Tomáš Czwitkovics | © 2012 News and Media Holding

Pôvodní majitelia Vivy tvrdia, že víťaz frekvencií Vivy Corporate Legal poskytol licenčnej rade nepravdivé údaje

  • Tlačiť
  • 2

Zdroj: SITA

Akcia na záchranu rozhlasovej stanice Viva, ktorá minulý týždeň prišla o frekvencie, dnes vyvrcholila tlačovou konferenciou troch z pôvodných majiteľov rádia.

Robert Bartoš, Milan Kodaj a Dušan Budzák zo spoločnosti Viva Production House, ktorá v súčasnosti zabezpečuje chod stanice a bola jedným z dvoch finalistov o frekvencie, sa snažili pred médiami v prvom rade spochybniť víťaznú spoločnosť Corporate Legal. Tá minulý týždeň vyhrala a od konca roka 2013 môže využívať 28 frekvencií po Vive. „Nemajú peniaze, nemajú techniku, nepredložili úplnú programovú štruktúru. Tých „nemali“ je veľa,“ povedal Budzák.

Podľa zástupcov tejto firmy Corporate Legal, ktorý nakoniec Vive vyfúkol frekvencie, poskytol rade nepravdivé údaje.

Zakladatelia Vivy napríklad argumentujú, že Corporate Legal predložil iba nezáväzny úverový prísľub, z ktorého chce projekt Info rádia financovať. Ten víťaznej spoločnosti poskytla J&T Banka. V dokumente, ktorý zverejnila Viva Production House, sa spomína, že banka „je pripravená podieľať sa na financovaní projektu“ vo výške 500-tisíc eur.

Zároveň sa však uvádza, že „vyhlásením a vystavením tohto úverového prísľubu nevznikajú banke žiadne záväzky vo vzťahu voči klientovi“.

Podľa podmienok k výberovému konaniu o frekvencie mali uchádzači predložiť „doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania prostriedkov“. Na základe právneho stanoviska Viva Production House sa J&T Banka podľa predloženého dokumentu sama „vyvliekla“ zo záväzku poskytnúť pôžičku v spomínanej výške. „Tento dokument nepredstavuje listinu, ktorá by preukazovala či naznačovala, že spoločnosť Corporate Legal, s.r.o. má alebo bude mať vo svojej sfére akékoľvek finančné prostriedky,“ uviedla v stanovisku kancelária Ikrényi & (Partners ) Rehák s.r.o. (pozn.: opravený názov kancelácie)

Firma podľa zástupcov Viva Production House zdroje potrebné na chod rádia pravdepodobne negeneruje – vlani mala skončiť v strate 442 eur. A aj polmiliónová pôžička by celoplošnému rádiu mohla stačiť nanajvýš na tri mesiace prevádzky. Sám Corporate Legal náklady na ročnú prevádzku projektoval na jeden a pol milióna eur.

Corporate Legal podľa Viva Production House nepredložil ani dokumenty preukazujúce, že firma má techniku a personál na prevádzkovanie rádia, hoci zástupca spoločnosti na zasadnutí rady tvrdil, že „máme zabezpečené financovanie, máme zabezpečené technické prostriedky, nájom priestorov, máme zabezpečený personál“.

Firma rade predložila zmluvu o budúcej zmluve na šírenie signálu, ktorú uzatvorila s Towercomom. S rovnakou firmou uzatvoril Corporate Legal aj nájomnú zmluvu – firma si chce za 12-tisíc eur ročne prenajímať priestory na bratislavskom Kamzíku.

S Towercomom súvisí konflikt záujmov, na ktorý upozornili pôvodní majitelia Vivy. Členom licenčnej rady je totiž Peter Alakša, pracujúci pre Towercom. Kým Viva Production House vo svojom projekte pre pokračovanie Vivy prezentovala šírenie signálu bez účasti Towercomu, Corporate Legal disponoval hneď dvomi zmluvami s Towercomom – na prenos signálu a aj na prenájom priestorov. Alakša tak spolurozhodoval o tom, či dostane licenciu rádio bez, alebo so zmluvným vzťahom s jeho zamestnávateľom. Corporate Legal zvíťazil v súťaži s Viva Production House iba o jeden hlas.

Predseda rady Miloš Mistrík pre Mediálne.sk uviedol, že proti účasti Alakšu na rozhodovaní nikto nevzniesol námietku. Alakša sa mal aj v minulosti zúčastňovať rozhodovaní, ktoré sa mohli týkať Towercomu, keďže ten je dominantným terestriálnym operátorom. Do minulého roka mu patrila aj platforma Skylink.

Zástupcovia Viva Production House na možný konflikt záujmov podľa spoločníka Milana Kodaja neupozornili, pretože o zmluvách medzi Corporate Legal a Towercomom sa dozvedeli až po verejnom vypočutí. Sama Viva v súčasnoti tiež v menšej miere využíva služby Towercomu.

Zástupcovia Viva Production House dnes spochybnili aj programový projekt Corporate Legal. Podľa dostupných dokumentov bola štruktúra vysielania načrtnutá iba veľmi stručne – bežný program má pozostávať z blokov ako Ranná show s Inforádiom, Pracovný deň s Inforádiom, Pracovné poobedie Inforádia, Večer s Inforádiom, Noc s Inforádiom a Noc s Inforádiom pokračuje. Predseda rady Mistrík potvrdil, že program do väčších detailov skutočne nešiel.

programova struktura inforadioZástupcovia Vivy Production House dnes nechceli upresniť, aké kroky chcú vo veci straty frekvencií podniknúť. „Vec je na pôde rady. Otázka je, ako sa rada k tomu postaví,“ uviedol Budzák, podľa ktorého rada stále môže „opraviť“ svoje rozhodnutie.

Predseda regulátora Miloš Mistrík však má odlišný názor. Aj keď rozhodnutie ešte nie je v písomnej podobe, právoplatné už je. „Zákon autoremedúru neumožňuje,“ povedal Mistrík, podľa ktorého sa Viva Production House môže obrátiť jedine na Najvyšší súd. Tam by majitelia Vivy mohli podať namietky proti rozhodnutiu rady alebo proti údajne nepravdivým skutočnostiam, ktoré prezentoval Corporate Legal.

Mediálne.sk sa nepodarilo nakontaktovať sa na Corporate Legal. Firma nemá internetovú stránku ani verejné číslo pevnej linky. Mobilný kontakt na jediného konateľa a spoločníka Jozefa Maruniaka v adresári Slovenskej advokátskej komory je nedostupný, e-mailová adresa je napísaná v nefunkčnom tvare. Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu kontakt poskytnúť odmietla.

Krátko po skončení tlačovej konferencie sa prostredníctvom tlačového vyhlásenia ozval aj Martin Hoffman, bývalý riaditeľ Vivy, ktorý na licenčnom konaní zastupoval akciovú spoločnosť Rádio Viva. Tej v súčasnosti patrí vysielacia licencia stanice. Firma bola pre nedodané dokumenty vylúčená zo súťaže. Hoffman upozornil, že hoci sa k „záchrane Vivy“ hlási Viva Production House, táto spoločnosť nemá nič spoločné s držiteľom licencie, akciovkou Rádio Viva.

Jej jediným akcionárom je spoločnosť Scan Development, ktorá má rovnakých spoločníkov ako Viva Production House. Spoločnosť Rádio Viva, a.s. v súčasnosti ovláda správca konkurznej podstaty.

„Spoločnosť Viva Production House, s.r.o. poškodzuje záujmy akcionárov spoločnosti Rádio Viva, a.s., pretože koná v rozpore so záujmami spoločnosti Rádio Viva, a.s. uvádzaním nepravdivých informácii, ktoré vytvárajú paniku vo vzťahu k poslucháčom vysielateľa Rádio Viva, a.s.,“ uviedol vo vyhlásení Hoffman, ktorý avizuje aj „ďalší právny postup“ voči Viva Production House.

  • Tlačiť
  • 2