Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Rozhlasová púť Rádia Lumen v Krakove bude 8. mája 2010

27.01.2010, 10:50 | Rádio Lumen

  • Tlačiť
  • 0

Rádio Lumen aj v tomto roku pripravuje pre poslucháčov púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Uskutoční sa v sobotu 8. mája 2010. Pôjde už o 6. ročník. Nakoľko sa púť bude konať v Roku Kňazov, i Rádio Lumen chce upriamiť pozornosť na tých, ktorí sa venujú apoštolskej práci, hlásajú Božie slovo a svojimi kázňami posilňujú, povzbudzujú, a dodávajú novú nádej.

Téma tohtoročnej púte preto znie: „Kristovo kňazstvo ako dar Božieho milosrdenstva“. O programe, ktorý je zatiaľ v štádiu prípravy, ako aj o organizačných veciach súvisiacich s púťou bude Rádio Lumen informovať poslucháčov vo vysielaní a tiež na webovej stránke www.lumen.sk.

V poradí už šiestym ročníkom rozhlasovej púte do Sanktuária Božieho milosrdenstva chcú organizátori nadviazať na úspešné predchádzajúce ročníky a umožniť veriacim aj v roku 2010 načerpať silu z veľkého spoločenstva a súčasne načerpať hlboký duchovný pokoj. Prvá púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa uskutočnila 30. apríla 2005. Jej témou bola: „Eucharistia - dar Božieho milosrdenstva“.  

Téma druhej púte znela: „ Cez Matku k Otcovi“. 3. ročník v roku 2007 sa niesol pod mottom: „Rodina ako škola Božieho milosrdenstva“.  Na tému: „ Rodičia  - dieťa – vlasť“ sa zamerali autori počas štvrtej púte. Vlani to bolo motto: „ Ohlasovanie Božieho milosrdenstva (podľa sv. Pavla)“.  

Miroslav Strelec
tlačový tajomník Rádia Lumen

            

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)