Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

IAB: online reklama v polroku rástla, programmatic stúpol o 43 percent

08.10.2018, 16:22 | Vladimíra Orgoňová | © 2018 News and Media Holding

Výdavky do internetovej reklamy podľa dát združenia vydavateľov IAB Slovakia v prvom polroku 2018 stúpli. Najväčšie rasty z hľadiska formátov dosiahli classifieds – riadková inzercia, natívna reklama a reklama vo vyhľadávačoch.

  • Tlačiť
  • 0

Rastu kategórie classifieds napomáhajú silní slovenskí hráči, ktorí zväčšujú portfólio svojich služieb v tomto segmente a zároveň pracujú na ich napredovaní.

Rast natívnej reklamy je zas podľa IAB spôsobený rozvojom natívnych platforiem, rôznymi aktivitami na jej podporu a čoraz väčšími výdavkami do spoluprác s influencermi a ambasádormi značiek. 

Odhad brandžovej asociácie o raste výdavkov korešpondenuje s číslami mediálnej agentúry Zenith Slovensko, podľa ktorej aj celoročné čisté inzertné výdavky do online reklamy porastú o 7,4 percenta.

Najväčší rast v absolútnych číslach zaznamenala v prvých šiestich mesiacoch reklama vo vyhľadávačoch, ktorá tvorí necelých 24 percent celkových online výdavkov.

Vývoj výdavkov do jednotlivých reklamných formátov (tis. eur)
Formát reklamy Celkové príjmy (tis. eur) Zmena (%) Podiel segmentu na celk. príjmoch (%)
1. polrok 2018 1. polrok 2017 2018/17 1. polrok 2018 1. polrok 2017
Display 23 965 23 721 1,03 40,59 43,11
Paid-for search 13 927 12 261 13,58 23,59 22,29
Video 9 636 8 840 9,01 16,32 16,07
Classifieds & Directories 7 972 6 779 17,59 13,50 12,32
Textová reklama 770 1 113 -30,86 1,30 2,02
Native 1 605 1 368 17,33 2,72 2,49
Other 1 169 937 24,75 1,98 1,70
Spolu 59 044 55 020 7,31 100,00 100,00
PRAMEŇ: IAB Slovakia

Zadávatelia investujú stále najviac do displejovej reklamy, ktorá tvorí 41 percent z celkových výdavkov, ale jej podiel sa medziročne znížil. Zaznamenala tiež najnižší, a to jednopercentný medziročný nárast. Sedemnásť percent displejovej reklamy je pritom nakupovaných programaticky.

Ďalšou príjmovou položkou, ktorá sa podpisuje pod rast tejto kategórie reklamy, je video reklama, ktorá vzrástla o deväť percent.

Za 43-percentným rastom programatickej reklamy v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je podľa IAB najmä aktívna práca slovenských online médií, ktoré otvárajú dvere tomuto spôsobu predaja rôznych rich media formátov reklamy. Z desktopových je najobľúbenejší branding, v prípade mobilnej verzie mobile brand ad (tzv. interstoller).

Stále viac peňazí zadávatelia smerujú aj do video a mobilnej reklamy. Mobilná reklama dosiahla 13-percentný nárast a dosahuje už 38 percent z celkových výdavkov do reklamy.

Zdroj: IAB Slovakia

Darilo sa aj slovenským médiám z členskej základne IAB Slovakia, ktoré dosiahli nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu 11 percent.

Dve tretiny slovenských vydavateľov a médií dosiahli v prvom polroku rast príjmov z internetovej reklamy. Slovenským médiám sa čoraz viac darí monetizovať potenciál mobilnej reklamy, videa a navyšovať svoje príjmy z programmatického nákupu, konštatuje IAB.

V prípade programmatic výdavkov došlo v roku 2018 na základe odporúčania AdEx komisie k zmene metodiky, preto pre prvý polrok 2017 bola hodnota programmatic pre účely porovnania prepočítaná. Z celkových výdavkov sa programaticky nakupuje stále len necelých desať percent.

Údaje pozostávajú z nahlásených čistých inzertných príjmov, bez započítania agentúrnych provízií a bonusov, ako aj mediálnych partnerstiev relevantných členov IAB Slovakia a odhadu nadnárodných a slovenských nečlenských hráčov. Na tých sa podieľa AdEx komisia združenia, v ktorej sú zástupcovia členských agentúr i médií. V súčasnosti má IAB Slovakia 40 členov.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy IAB Slovakia, internet, online, výdavky

Diskusia (0 reakcií)