Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ako sa hodnotí Kampaň mesiaca (2018/2019)

15.06.2018, 11:00 | Mediálne.sk

Pravidlá bodovania ankety Kampaň mesiaca

  • Tlačiť
  • 0

Najlepšie reklamy za uplynulý mesiac vyberá redakcia Mediálne.sk na základe prihlásených prác agentúr a vlastného monitoringu. Redakcia zostavuje shortlist (kampane s najvyšším hodnotením v prvom kole), ktorý spravidla obsahuje 10 – 15 kampaní bez ohľadu na využitý mediatyp.

O celkovom poradí následne rozhoduje kombinované hlasovanie odbornej poroty, zástupcov agentúr a verejnosti. Váha hlasov je v tomto prípade v pomere 3:1:1, kde najväčší vplyv na výsledky majú hlasy odborných porotcov.

Odborný porotca ani agentúra nehlasujú za prípadne vlastné práce na shortliste. Cieľom je zabezpečiť čo najviac nezávislé hodnotenie a vyvážený pohľad na prihlásené práce. V prípade „verejnosti“ ide o hlasy registrovaných používateľov na webe Mediálne.sk/TREND.sk. Každý z nich má k dispozícii jeden hlas.

Hlasuje sa na stupnici od 1 do 10, kde 10 znamená najvyššie hodnotenie. Bodová hodnota sa priraďuje každej kampani, môže byť aj rovnaká.

V bodovaní by mal hlasujúci zohľadniť komplexné hodnotenie reklamy, teda jednak nápad, realizáciou, celkovú „páčivosť“, ale aj možný prínos k obchodným či komunikačným výsledkom zadávateľa.

Reklamné agentúry hlasujú rovnakým spôsobom ako verejnosť (dotazník zasiela Mediálne.sk všetkým agentúram pôsobiacim na Slovensku – ak ste dotazník nedostali, ozvite sa prosím na medialne@newsandmedia.sk). Spriemerované bodovanie agentúr sa počíta ako jeden hlas.

Vyhrávajú kampane s najvyšším priemerným hodnotením.

  • Tlačiť
  • 0

Tagy Kampaň mesiaca

Diskusia (0 reakcií)