Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Sexistický kix otvára štvrtý ročník anticeny

18.04.2019, 09:22 | Sexistický kix

Verejnosť už môže nominovať reklamy, ktoré považuje za sexistické. Anticena bude vyhlásená koncom roka. Spúšťame ďalší ročník anticeny Sexistický kix. Verejnosť môže do hlasovania opäť posielať svoje nominácie a prejaviť tak svoj postoj voči sexizmu v reklame.

  • Tlačiť
  • 0

Iniciatíva, ktorá stojí za anticenou, poskytuje aj tento rok platformu na vyjadrenie nesúhlasu s neetickou reklamou, ktorá znevažuje ľudí na základe rodu.

Sexistické reklamy možno nominovať na webovej stránke www.sexistickykix.sk od štvrtka do konca septembra. O anticene bude rozhodovať verejnosť a odborná porota počas októbra tohto roku a výsledky budú vyhlásené na Medzinárodný deň odstránenia násilia na ženách (25. 11.).

„V minulom roku sme zo strany verejnosti zaznamenali zvýšenie záujmu o možnosť verejne vyjadriť svoj odmietavý názor na sexistickú reklamu. Tretí ročník anticeny bol zatiaľ najúspešnejší, čo sa týka počtu nominovaných reklám i hlasov. Bolo nominovaných až 112 reklám, čo je dvojnásobok oproti predchádzajúcemu ročníku. Počas hlasovacej fázy za najsexistickejšiu z nich hlasovalo takmer 1400 ľudí, ktorí rozdali vyše 20-tisíc hlasov,“ zhodnotila minulý ročník Jitka Dvořáková, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Iniciatíva v predchádzajúcom ročníku priniesla zmenu v procese nominačnej fázy a zaviedla nominačný formulár s možnosťou označiť sexistické prvky, ktoré problematické reklamy obsahovali.

Ukázalo sa, že 33 z nich obsahovalo rodové stereotypy, v 46 reklamách sa objavila sexualizácia, 26 reklám spredmetňovalo ženy alebo mužov, 17 reklám zobrazilo rozkúskované telá, 18 reklám použilo jazykový sexizmus, 2 reklamy implicitne zobrazili prvky násilia a v 18 reklamách sa objavil mýtus krásy.

„Medzi nominovanými reklamami v treťom ročníku sme zaznamenali aj také, ktoré neobsahovali prvky sexistickej reklamy tak, ako ich máme preddefinované pre nominovanie, no napriek tomu ich považujeme za sexistické a veľmi problematické. Ide najmä o reklamné kampane, ktoré zasahujú do reprodukčných práv žien. Dúfame, že podobné reklamy sa nestanú trendom,“ uviedla Diana Gregorová, spoluorganizátorka anticeny Sexistický kix.

Podľa jedného z členov poroty a prezidenta Klubu reklamných agentúr Róberta Slováka verejnosť sexizmus vníma čoraz citlivejšie. „Mám dojem, že sa spoločnosť scitlivuje v témach sexizmu. Mnohí ľudia nominovali na anticenu aj iné ako prvoplánové zobrazovania nahoty v reklame, medzi nomináciami sa objavilo niekoľko reklám, ktoré využívali rodové stereotypy. Sexistický kix pomáha edukovať nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť a to je skvelá správa,“ uzavrel.

Na propagácii tretieho ročníka Sexistického kixu spolupracovala aj Slovákova agentúra Respect APP. Vizuály ilustrujúce rôzne sexistické prvky prednedávnom získali hlavnú cenu súťaže kreativity v reklame – Zlatá pecka a dostali sa aj do užšieho výberu na jednom z najprestížnejších reklamných festivalov na svete New York Festivals.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)