Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Asociácia Public Relations SR vyzýva na zavedenie etických štandardov v digitálnej komunikácii

10.04.2019, 13:34 | APRSR /Asociácia Public relations SR

Členské agentúry Asociácie public relations SR, s podporou ďalších profesionálov z komunikačného odvetvia a marketingu, iniciovali prijatie Memoranda Etika v digitálnej komunikácii s cieľom zaviesť etické štandardy, ktoré by zabránili šíreniu dezinformácií a využívaniu nekalých praktík v komunikácii.

  • Tlačiť
  • 0

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APR SR) v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti usporiadala ďalší zo série špeciálnych raňajkových formátov s názvom esPResso, tentoraz venované téme Fenomén falošných diskutérov a hoaxov v komunikácii. Odborníci nielen z komunikačného odvetvia v dvoch silných blokoch diskutovali o jednej z najväčších hrozieb 21. storočia, ktorou sú nepochybne falošní diskutéri, ako aj vedomé a účelové šírenie dezinformácií.

„Ako komunikační profesionáli si uvedomujeme osobitnú zodpovednosť pri šírení informácií v rámci riadenej komunikácie. Obzvlášť v čase, keď sa väčšina obsahu konzumuje v digitálnom priestore a na sociálnych sieťach – v prostredí, ktoré žiaľ nie je možné úplne kontrolovať, a preto sa stáva živnou pôdou pre podsúvanie odkazov, ktoré manipulujú verejnou mienkou a zásadné vplývajú na formovanie názorov,“ uvádza Soňa Lexmanová, prezidentka APR SR.

Dôveryhodnosť informácií je pod čoraz väčším tlakom. A práve ľudia zodpovední za tvorbu a šírenie obsahu na profesionálnej úrovni, by mali presadzovať riešenia, ktoré prispejú k budovaniu atmosféry dôvery, spolupráce a otvorenosti.

„Sociálne siete priniesli mnoho dobrého. Pre ľudí a skupiny, ktoré žili v uzavretom svete, rozširujú poznanie a zmenšujú vzdialenosti. Prinášajú však aj veľké možnosti pre zneužívanie informácií, ovplyvňovanie a niekedy až manipuláciu v konzumnom správaní a politickom rozhodovaní ľudí,“ hovorí Dušan Ondrušek, psychológ a konzultant PDCS.

Po prvotnom nadšení z otvorenosti internetu, sme konfrontovaní aj s jeho temnými stránkami. Komunikačná pripravenosť ľudí pohybovať sa v online priestore pritom pokrivkáva za rýchlosťou, akou sa rozvíjajú technológie a prax umelej inteligencie.

Oficiálny odhad FB o počte falošných diskutérov

 „Je nevyhnutné sústrediť sa už v rámci školského, ale aj mimoškolského vzdelávania na pestovanie kultúrnej a digitálnej gramotnosti. Bez systematického osvojovania si „jazyka“ on-line priestoru sa nepohneme ďalej,“ dopĺňa Dušan Ondrušek, konzultant PDCS.

Asociácia public relations SR si kladie za jednu zo svojich prioritných úloh strážiť etické správanie na trhu. „Rozhodli sme sa zaviesť niekoľko opatrení s cieľom eliminovať prejavy, ktoré nie sú v súlade s dobrou praxou. Sme rozhodnutí sa aktívne postaviť voči tomuto fenoménu. Vyzývame celé komunikačné odvetvie, ako aj marketérov, ďalšie profesijné združenia či odvetvové organizácie, a v neposlednom rade aj profesionálov z komerčného prostredia a štátnej správy, aby sa k nám pridali a spoločne s nami presadzovali zásady etickej komunikácie a poukazovali na akékoľvek náznaky neštandardného či zavádzajúceho konania,“ dodáva Soňa Lexmanová.

„Otvorená spoločnosť benefituje z informačného priestoru, kde spoločenské témy nekomunikujú falošní, či anonymní diskutujúci, ale informovaná a autentická verejnosť. V dobe novej mediálnej paradigmy by malo byť vecou verejného záujmu, aby sa k možnosti skvalitňovať informačné prostredie mohol dostať každý občan. Podobne ako nám naša ústava garantuje právo na slobodu prejavu, by mala garantovať aj právo na prijímanie informovaných rozhodnutí“, hovorí ku téme Tomáš Kriššák, expert na kognitívnu bezpečnosť z Nadácie Otvorenej spoločnosti.

Ako konkrétny krok k rozvoju kultivovaného komunikačného prostredia sa členovia Asociácie public relations SR rozhodli iniciovať Memorandum Etika v digitálnej komunikácii. Definuje niekoľko základných zásad zostavených na základe štandardov odvetvia, skúseností z praxe, ako aj odporúčaní medzinárodnej organizácie ICCO. Tie majú slúžiť ako praktický návod pri riešení etických problémov a pomôcť nastaviť princípy dobrej praxe. Memorandum svojim podpisom podporili aj ďalšie združenia, organizácie a komerčné spoločnosti, pričom APR SR vyzýva aj všetky relevantné subjekty a profesionálov, aby sa pripojili k spoločnému úsiliu v boji proti praktikám, ktoré v slušnej spoločnosti nemajú svoje miesto.

Memorandum Etika v digitálnej komunikácii vychádza z princípov dobrej praxe, keďže aktuálne neexistuje v našom prostredí legislatíva, ktorá by porušenia upravovala. Pomenúva najmä týchto päť zásad:

  • Dbať na integritu informácií
  • Jasne deklarovať záujmy
  • Upozorňovať na neetické praktiky
  • Budovať dôveru
  • Odmietnuť neetické požiadavky

Memorandum je jedným z krokov APRSR, ktorá si dala za cieľ aktívne pôsobiť a poukazovať na prípady neetického správania v komunikácii. Celý text Memoranda bude predstavený verejnosti po pripomienkach ďalších asociácií v oblasti marketingovej komunikácie, ktorým bol materiál zaslaný.    Okrem memoranda pripravuje aj detailnejší etický manuál, ktorý bude tvoriť rámec pre zodpovednú online komunikáciu.

  • Tlačiť
  • 0

Diskusia (0 reakcií)